Lesexpres Turks
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Turks | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 6

Şimdiki zaman (de tegenwoordige tijd)

Zoals gezegd maak je het hele werkwoord door achter de stam -mek te plaatsen. Denk aan gelmek (komen) en kızmak (boos worden). Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Tegenwoordige tijd ontkennend

We maken een werkwoord ontkennend ('ik kom niet, ik word niet boos', et cetera) door direct na de stam het ontkennende tussenvoegsel -me tussen te voegen. Het tussenvoegsel -me volgt de tweevormige klinkerharmonie. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Tegenwoordige tijd vragend

Een vraag die met 'ja' of 'nee' te beantwoorden is, maken we weer met het vraagwoord mi. Hierbij 'snoept' het woordje mi weer het persoonsachtervoegsel af van in dit geval het werkwoord. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Woordvolgorde van de werkwoordelijke zin

Een zin waarin een werkwoord staat, heet een werkwoordelijke zin. Nu we weten hoe een werkwoord wordt vervoegd, kunnen we ook wat ingewikkeldere zinnen maken, waarin ook een lijdend voorwerp en bepalingen van plaats kunnen voorkomen. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.