Lesexpres Turks
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Turks | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 19

De genitivus (tweede naamval)

Eerder hebben we behandeld hoe je bezit uitdrukt voor personen: benim kapım = mijn deur, senin kapın = jouw deur, en onun kapısı = zijn deur. Maar wat nu, als je bezit wilt uitdrukken van een ding en niet van een persoon? Stel, je wilt in plaats van 'zijn deur' zeggen 'de deur van het huis'? In dat geval zet je 'het huis' in de tweede naamval.

Neem onun kapısı 'zijn deur' als uitgangspunt. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Vervoegen met naamval en persoonsachtervoegsel

Zoals je ziet krijgt het laatste woord in de naamwoordgroep het achtervoegsel -(s)i (viervormige klinkerharmonie). Voorbeelden hiervan waren kapısı en kardeşi. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Bezit v.s. kwalificatie

Tot nu toe hebben we het gehad over het uitdrukken van bezit. De uitdrukkingen benim arabam, Bart'ın arabası of evin kapısı zijn zgn. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Naamwoordgroep van kwalificatie en persoonsachtervoegsel

Vervoegen met naamvallen gaat hetzelfde als bij de naamwoordgroep van bezit, dus met een tussen -n- waar van toepassing. Maar LET OP! In geval er een persoonsachtervoegsel achter de naamwoordgroep van kwalificatie komt, vervalt de uitgang -(s)i. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Achterzetsels met tweede naamval

Voor de volgende achterzetsels geldt, dat als zij achter een persoonlijk voornaamwoord of achter een aanwijzend voornaamwoord in het enkelvoud staan of achter het woord kim staan, zij de tweede naamval regeren: Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.