Lesexpres Turks
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Turks | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 2


bron: Gabriëlla Lucardie

Kennismaken

Mustafa: Merhaba İbrahim!
İbrahim: Merhaba Mustafa!
Mustafa: Nasılsın?
İbrahim: İyiyim. Teşekkür ederim.
İbrahim: Sen nasılsın?
Mustafa: Ben iyiyim. Teşekkür ederim.

Mustafa: Hallo Ibrahim!
Ibrahim: Hallo Mustafa!
Mustafa: Hoe gaat het?
Ibrahim: Met mij is het goed. Dank je.
Ibrahim: Hoe gaat het met jou?
Mustafa: Met mij goed. Dank je.

Persoonsachtervoegsel

Het werkwoord 'zijn' ontbreekt in de Turkse taal. Meestal wordt dit vertaald door een achtervoegsel achter een zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord te plaatsen. Bijvoorbeeld: güzel (mooi) + im (het persoonsachtervoegsel voor 'ik ben') geeft Güzelim. ('Ik ben mooi.') of bitkin (uitgeput) + im (ik ben) geeft Bitkinim. ('Ik ben uitgeput'). Tot zover 'ik ben'. Voor alle andere personen gelden de volgende persoonsachtervoegsels:

het persoonsachtervoegsel
-(y)imik ben
-sinjij bent
-(dir)hij, zij, het is
-(y)izwij zijn
-sinizjullie zijn, u bent
-lerzij zijn

Met (y) bij bovenstaande achtervoegsels -(y)im en -(y)iz wordt bedoeld, dat er een y moet worden toegevoegd indien het voorgaande woord op een klinker eindigt. iyi (goed) + (y)iz (wij zijn) wordt dus İyiyiz. ('Wij zijn goed.', oftewel, 'Het gaat goed met ons.'). En evenzo geeft neşeli (vrolijk) + ler (zij zijn) de zin Neşeliler. ('Zij zijn vrolijk.'). Voor hij, zij en het kun je de -dir gebruiken, maar meestal wordt deze weggelaten. Kortweg Genç. betekent dus 'Hij, zij of het is jong'.

Viervormige klinkerharmonie (grote vocaalharmonie)

Maar daarmee zijn we er nog niet. Een andere, zeer belangrijke eigenschap van de Turkse taal is, dat de klinkers in een achtervoegsel meeveranderen met de laatste klinker van het woord waar je het achtervoegsel aan vastplakt. Dit principe heet klinkerharmonie of vocaalharmonie. Het achtervoegsel dat we net hebben geleerd volgt de regels van de viervormige klinkerharmonie, ook wel grote vocaalharmonie genoemd. Dit houdt in dat één enkel achtervoegsel vier verschillende vormen kent, afhankelijk van de laatste klinker van het woord waar het achtervoegsel na komt. Het werkt als volgt:

viervormige klinkerharmonie
e, i volgt door i ö, ü volgt door ü
a, ı volgt door ı o, u volgt door u

Een voorbeeld vind je in de dialoog bij dit hoofdstuk. Nasıl betekent 'hoe' en -sin is het achtervoegsel dat je gebruikt om 'jij' aan te duiden. Nasıl heeft als laatste klinker een ı, dus wordt in het persoonsachtervoegsel de i een ı (zie de tabel boven). Nasılsın betekent 'Hoe gaat het met jou?'. Nog wat voorbeelden:

woordachtervoegselklinkerharmonieresultaat
iyi (goed)-(y)im (ik ben)na i komt iiyiyim
güzel (mooi)-sin (jij bent)na e komt igüzelsin
kötü (slecht)-dir (hij is)na ü komt ükötüdür
doktor (dokter)-(y)iz (wij zijn)na o komt udoktoruz
hasta (ziek)-siniz (jullie zijn)na a komt ıhastasınız

Persoonlijke voornaamwoorden

Het Turks kent persoonlijke voornaamwoorden. Deze voornaamwoorden komen echter maar weinig voor. Het is gebruikelijker woorden een achtervoegsel te geven dat de persoon aangeeft, zoals hierboven besproken. Als je echt de nadruk op een bepaalde persoon wilt leggen, gebruik je onderstaande persoonlijke voornaamwoorden.

persoonlijke voornaamwoorden
benik
senjij
ohij, zij, het
bizwij
sizjullie, u
onlarzij

Gebiedende wijs

We maken een bescheiden beginnetje met de werkwoorden. Als je iemand een opdracht wilt geven, dan gebruik je in het Turks de meest eenvoudige vorm van het werkwoord die er bestaat: de stam. Alle vervoegingen van het werkwoord (zoals de tegenwoordige tijd, de verleden tijd, et etera) worden gevormd door achtervoegsels te plakken achter de stam. Hier wat voorbeelden:

TurksvertalingTurksvertaling
Gel!Kom!Yeter!Hou op!
Git!Ga!Koş!Ren!
Otur!Zit!Cevapla!Antwoord!
Dur!Stop!Bekle!Wacht!

Het woordje çok

Het woordje çok is een veelgebruikt Turks woordje dat je bijvoorbeeld kunt plaatsen voor een bijvoeglijk naamwoord om dit te versterken. Zo kun je zeggen: Çok iyiyim. (Het gaat heel goed met mij.) of Kadın çok neşelidir. (De vrouw is heel vrolijk.)

Woordvolgorde van een eenvoudige bevestigende zin

De meest eenvoudige zin in het Turks bestaat uit een onderwerp gevolgd door iets wat je over het onderwerp wilt zeggen. Dit laatste wordt predicaat genoemd. De meest eenvoudige zin bestaat dus uit onderwerp, gevolgd door predicaat, waarbij het onderwerp optioneel is (vandaar de { en }):

eenvoudige zin = {onderwerp} + predicaat

Het predicaat heeft het persoonsachtervoegsel dat hoort bij het onderwerp. Als het onderwerp een persoonlijk voornaamwoord is, dan mag dat worden weggelaten:

onderwerppredicaatvertaling
Bengüzelim.Ik ben leuk.
Güzelim.Ik ben leuk.
Senneşelisin.Jij bent vrolijk.
Neşelisin.Jij bent vrolijk.
Doktorhasta(dır).De dokter is ziek.
Kadındoktor(dur).De vrouw is dokter.


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Ingelogd (1)

Chat: Turks Algemeen
Om een of andere stomme reden moet er een lange tekst staan in deze div wil de tekst wel goed worden weergegeven in IE. Heel vreemd.
Bart-Jan: De chatroom is leeggemaakt.
Ellen Eleo: kunnen we nu nog chatten?
Niyazi: @Ellen Eleo Merhaba
Laura: Merhaba!
Ellen Eleo: merhaba!
Ellen Eleo: kalkındırmak betekent toch niet alleen" ontwikkelen
Ellen Eleo: het kan ook nog verbeteren en vooruitgaan betekenen
Ellen Eleo: moet ik dan toch in ofening 30.3 het woord ontwikkelen neerzetten ok ik schreef verheffen
Ellen Eleo: dat is zeker kaldırmak?
Ilse: @ Ellen : kalkındırmak = verheffen
Ilse: kaldırmak heeft veel verschillende betekenissen : opheffen, verwijderen, verdragen, ondergaan, ongedaan maken enzp
Ellen Eleo: ja dat bedoel ik dus waarom moet je het dan speciaal met het woord ontwikkelen vertalen anders wordt t fout gerekent terwijl er al die andere betekenissen zijn
Ellen Eleo: bedanktIlse voor je uitleg
Ellen Eleo: Ilse bedoelde ik hahaha
Ilse: rica ederim
Inez: weet iemand waarom: Het werk dat gisteren klaar zou moeten zijn: "dün bitmeyen is" is?
Inez: les 27.. ik begrijp niet naar welke grammatica dat verwijst...
Ellen Eleo: volgens mij staat dat in de les ervoor de 26 want het is toch een betrekkelijke bijzin?
Ellen Eleo: die zegt iets over het werk
Gast9882: ''Dun bitmeyen iş'' betekent volgens mij het werk wat
Gast9882: gisteren klaar was
Ellen Eleo: ja de veralingisteren klaar zou moeten zijn dat staat er is ; het werk dat
Ellen Eleo: gisteren klaar zou moeten zijn
Ellen Eleo: gitmeyen zou in Nederlands n onvoltooid deelwoord zijn
Ellen Eleo: dus kijken en les 26
Ellen Eleo: in bedoel ik
Ellen Eleo: daar staan allerlei verschillende vormen van dat onvoltooid deelwoord zelfstandig of bijvoegelijk gebruik etc.
Paul: ''werk wat klaar zou moeten zijn'' zou ik vertalen met: '' iş bitmiş olmalı''
Ellen Eleo: met miş kan toch niet dat is indirect verleden tijd
Ellen Eleo: bitmeeyen is juist niet klaar want er staat ME tussen bit en (y)en
Ellen Eleo: klaar zou dan biten zijn toch?
Ellen Eleo: hahahah t wordt steeds ingewikkelder
Ellen Eleo: zou moeten zijn op zich is wel olmalı
Paul: bitmiş betekend:'' afgewerkt'' i
Ellen Eleo: maar het slaat op het onderwerp , werk
Ellen Eleo: maar t is niet afgewerkt t werk is juist niet klaar
Ellen Eleo: n voorbeeld komend is gelen, niet komend is gelmeyen
Ellen Eleo: onvoltooid deelwoord
Ellen Eleo: je zit geloof ik net op les 26
Ellen Eleo: je zou dus kunnen zeggen het gister niet afgemaakte werk
Yvonne: Ik ben net begonnen met de lessen. Wat mij opviel is dat hier bij een ww met hem/haar de persoonvorm -dir wordt gebruikt, vanuit ander lessen heb ik ik geleerd dat je bij deze vorm geen toevoeging hoeft te gebruiken.
Yvonne: Weet iemand waarop dit verschil is gebaseerd?
Yvonne: Of wanneer je wel een persoonsvorm moet gebruiken bij o (hem/haar/het) en wanneer niet.
Ellen Eleo: ik zie het ook vaak genoeg zonder dir ja o adam doktordu
Ellen Eleo: doktordur maar ik zie ook o adam doktor
Ellen Eleo: dus wat is nu het meest correcte?
Ellen Eleo: O araba yenidir , het zegt iets over het onderwerp van de zin
Ellen Eleo: is nieuw
Ellen Eleo: zou het iets met het woord is te maken hebben
Ellen Eleo: kapalıdır; is gesloten
Ellen Eleo: Mehmet iyidir, is goed
Gast2277: Hallo allemaal, ik heb een vraagje. Kan iemand mij vertellen of het een makkelijke cursus is om te leren. Ik ben al over de vijftig en sla dus niet zo snel meer alles op....leren duurt wat langer dus. hahahhaha
Ritalina: ik ben 56 en doe deze cursus ook. Herhaling herhaling is het enigste wat ik kan zeggen. Door steeds weer te herhalen slaan we het uiteindelijk wel op.Succes en niet de moed opgeven
Niyazi: Hij is dokter- hij is een dokter/o doktor- o doktordur ( dur/der/dir) allebei goed maar met dir wat moderner
Yvonne: Bedankt Niyazi!
Ties: Gast 2277. Ik ben 65. Ben 3 week geleden begonnen en bij les 4. Kost wat inzet maar voor de rest gaat het goed. Zoek de logica in de taalğrammatica en je komt een heel eind. Alleen woordjes leren kost de meeste moeite
Ritalina: Je kunt ook een account aanmaken bij qandle.nl. je kunt hier j eigen lijsten met woordjes inzetten en op verschillende manieren leren. Succes en veel plezier
Ilse: ik ben 51 en zeg u dat je met inzet en motivatie heel ver kunt geraken
Ilse: dün bitmeyen iş = het werk dat gisteren niet af was
Paul: ik ben nu in les 27 en daar blijkt dat "dün bitmeliyen iş''= ''het werk dat gisteren klaar zou moeten zijn'' dus bij toets 27.6 vraag drie is waarschijnlijk ''li'' ertussen vergeten.
Laatste bericht: Woensdag 16 Mei 2018, 20:10
toon speciale karakters

Vorderingen
1. Evelyn (les 36)
2. Bart (les 33)
3. Paul (les 28)
4. Nynke (les 27)
5. Natasja (les 21)
6. Anouk (les 14)
7. Ritalina (les 14)
8. Hatice (les 9)
9. Johanna (les 9)
10. Albertına (les 9)

Doorzoek de pagina

Uitgelicht
Mayra: Ik ben getrouwd met een man in Turkije, we hebben daar een huis gekocht en ik woon daar sinds septem...

Nieuwe leden

Laatste score
1.YvonneWoordjes6.2100%
2.NatasjaOefening21.391%
3.NatasjaOefening21.296%
4.YvonneWoordjes6.194%
5.AnneOefening3.192%
6.AnneWoordjes3.3100%
7.AnneWoordjes3.2100%
8.AnneWoordjes3.1100%
9.AnneOefening2.4100%
10.JosOefening18.292%

Moderator


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.