Lesexpres Turks
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Turks | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 20

De onbepaalde wijs (infinitief)

In het Turks wordt het hele werkwoord, ook wel infinitief of 'onbepaalde wijs' genoemd, gevormd door de stam van het werkwoord met de -mek of -mak uitgang. In deze vorm vind je werkwoorden ook terug in het woordenboek. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Infinitief als onderwerp of onbepaald lijdend voorwerp

Als de infinitief het onderwerp van een zin is, dan krijgt deze de -mek of -mak uitgang. In onderstaande zinnen is de infinitief onderwerp van de zin: Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Infinitief met dativus (derde naamval)

Een infinitief in de derde naamval wordt dus gevormd door stam + me (tweevormige klinkerharmonie) + (y)e (tweevormige klinkerharmonie). Praktisch gezien zijn er dus twee mogelijkheden: -meye en -maya. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Infinitief met accusativus (vierde naamval)

Een infinitief in de vierde naamval wordt dus gevormd door stam + me (tweevormige klinkerharmonie) + (y)i (viervormige klinkerharmonie). Praktisch gezien zijn er dus twee mogelijkheden: -meyi en -mayı. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Infinitieven met ablativus en instrumentalis

Een infinitief in ablativus (zesde naamval) wordt gevormd door stam + me (tweevormige klinkerharmonie) + den (tweevormige klinkerharmonie). Praktisch gezien zijn er dus twee mogelijkheden: -meden en -madan. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.