Lesexpres Turks
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Turks | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 18

Overzicht werkwoorden vervoegen

Een eenvoudige werkwoordsvervoeging, zoals we die tot nu toe behandeld hebben bestaat uit de stam van het werkwoord, aangevuld met een aantal achtervoegsels. De volgorde van achtervoegsels ziet er als volgt uit:

werkwoord = stam + {ontkenning} + tijdsvorm + persoonsachtervoegsel (type I of II)

De ontkenning is optioneel en volgt altijd direct na de stam. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Geniş zaman (brede tijd)

De şimdiki zaman, gevormd door het -(i)yor achtervoegsel ken je al uit eerdere lessen. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Vorming van de brede tijd, bevestigend

Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Vorming van de brede tijd, ontkennend

De ontkennende vorm maak je met behulp van het achtervoegsel - mez (tweevormige klinkerharmonie). 'jij komt niet' wordt gel - mez - sin = gelmezsin en 'jullie wachten niet' wordt bekle - mez - siniz = beklemezsiniz. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

De brede tijd, vragend

De vragende vorm maak je door het achtervoegsel van de brede tijd (bevestigend of ontkennend) achter de stam te plakken, zonder de persoonuitgang. De persoonuitgang komt vervolgens achter het vraagwoord mi. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Een vriendelijk verzoek

Een zeer veel gebruikt, vriendelijk verzoek, wordt gevormd door het achtervoegsel -er (tweevormige klinkerharmonie) achter het werkwoord te plaatsen en daarachter het vraagwoord misin of misiniz. Het is bijvoorbeeld zeer gebruikelijk om de aandacht van een ober te trekken door te zeggen: bakar mısınız! ('Kijkt u eens hier!')




Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!



Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.