Lesexpres Spaans
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Spaans | Forum | Chat | Leden | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 1: Welkom

Welkom

Welkom bij de online cursus Spaans! De cursus bestaat uit een aantal lessen (klik bovenaan op de lesnummers). Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd.

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.


Even niet online?
Bestel het Lesexpres Spaans Boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Spaans leerboek (Softcover, 17x24 cm) telt 180 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 27,95. Bij bol.com bestel je het voor € 34,95. Klik op de foto van het boek voor een impressie van de inhoud.

De kosten van deze online cursus

Om de kosten hoef je het niet te laten. De eerste vijf lessen zijn sowieso gratis. Je kunt dus vrijblijvend kennismaken met de cursus en vind je het niks, dan zijn er geen verplichtingen. Mocht je daarna niet kunnen wachten om door te gaan, dan kun je voor € 1,25 per les een les inkopen met IDEAL, PAYPAL of door zelf op een andere manier geld over te maken. Je bepaalt zelf hoeveel lessen je inkoopt. Dat kan er 1 zijn, dat kunnen er ook 20 zijn. Heb je eenmaal lessen ingekocht, dan heb je altijd (zolang de website bestaat) toegang tot die les en de oefeningen die er bij horen.

Speciale karakters en het toetsenbord

In het Spaans komen de nodige speciale tekens en accenten op klinkers voor. Er zijn drie manieren om deze tekens en accenten te maken:
 • Bij voorkeur: Gebruik de knopjes voor de speciale tekens die we hebben aangebracht bij de oefeningen. Dit werkt eigelijk altijd goed
 • Als dat niet werkt: Gebruik de rechter ALT toets (soms ook ALT GR genoemd) in combinatie met de ?, !, n, i, e, a of o.
 • En als dat niet werkt: Zorg er voor dat op je PC je toetsenbord staat ingesteld op 'United States / International' (Ned: 'Verenigde Staten / Internationaal'). Meestal staat er onderin je scherm (taakbalk) een 'toetsenbord' ikoontje waar je op kunt klikken. Heb je dit zo ingesteld, dan maak je een accent door bijv. eerst een ' teken te tikken en daarna een klinker. Tik bijv. eerst een ' en daarna een i, als je de klinker í nodig hebt. Of eerst een ' en daarna een e om een é te maken.

De uitspraak

De uitspraak leer je op deze website door op de Spaanse woorden te klikken in de tekst. Dit werkt het beste met de Google Chrome browser (gratis browser van Google).

Spaans wordt in veel landen gesproken, die elk wel hun eigen dialect hebben. We beperken ons hier tot het Spaans dat in Spanje wordt gesproken. De spelling en de uitspraak zijn niet echt moeilijk. Elke klank komt overeen met een letter of een combinatie van letters. Als je de regels eenmaal weet, dan kan je ook woorden de je niet kent, goed uitspreken en opschrijven. Als je bovenaan dit scherm op de knop 'oefeningen' drukt zie je twee oefeningen die gaan over de uitspraak. Hieronder volgen alvast belangrijkste regels.

De uitspraak van het Spaans wijkt in de volgende gevallen af van het Nederlands:

Medeklinkers
 • De b en de v, worden hetzelfde uitgesproken; Aan het begin van een woord of na een m of n als een b. In alle andere gevallen als een w. Voorbeeld: ventana (raam), cabeza (hoofd)
 • De c kan op twee verschillende manieren worden uitgesproken: Voor een 'e' of 'i' als de th' in het Engelse thing. Voorbeeld: cerveza (bier), maar voor een 'a' , 'o' , 'u' of medeklinker als een k. Voorbeeld: casa (huis)
 • Bij een dubbele c, cc, wordt de eerste c uitgesproken als 'k', en de tweede c als de engelse 'th'. Bijvoorbeeld: la dirección (de richting)
 • De ch word uitgesproken als in het Engels, dus als tsj. Voorbeeld: hecho (gemaakt, gedaan)
 • De j wordt uitgesproken als een 'ch' (harde g klank). Voorbeeld: Juan (Jan)

 • De g wordt voor een 'e' of 'i' uitgesproken als de 'ch' (harde g klank). Voorbeeld: gente (mensen)
 • De g wordt, als hij niet voor 'e' of 'i' staat, uitgesproken als in het Engelse good. Voorbeeld: ganar (winnen, verdienen)
 • De combinatie gu wordt voor een 'e' of 'i' uitgesproken als de g in het Engelse good of het Franse garçon
 • De combinatie gu wordt als deze voor een andere klinker dan 'e' of 'i' staat, uitgesproken als de g in het Engelse good of het Franse garçon met een 'w' klank er achteraan
 • De g voor een 'ü' vormt een uitzondering op bovenstaande regel. Deze wordt als de g als in het Engelse good uitgesproken, met een 'w' er meteen achter. Komt alleen voor in combinaties güe en güi. Voorbeeld: desagüe (afwatering)

 • De lettercombinatie ll wordt uitgesproken als 'lj'. Voorbeeld: calle (straat)
 • De y wordt uitgesproken als de 'j', Voorbeeld: yo (ik) en soy (ik ben). De losse y (het Nederlandse woord 'en') spreek je uit als 'ie'.
 • De ñ wordt uitgesproken door tegelijkertijd een n en een j uit te spreken. Voorbeeld: mañana (morgen)
 • De combinatie rr wordt uitgesproken als een rollende 'r'. Voorbeeld: perro (hond)
 • De r wordt aan het begin van een woord uitgesproken als de rr hierboven. Anders zoals in het Nederlands.
 • De h wordt niet uitgesproken, net als in het Frans en Italiaans. Voorbeeld: hotel (hotel), prohibido (verboden)
 • De d wordt normaal gesproken uitgesproken als in het Nederlands. Aan het eind van het woord kan hij echter wegvallen.
 • De z wordt uitgesproken als de 'th' in het Engelse thing. Voorbeeld: zapatero (schoenmaker)

Klinkers
 • De u wordt uitgesproken als de 'oe'.
 • De i wordt uitgesproken als de 'ie'. Voorbeeld: ilimitado (onbegrensd)
 • De ie wordt uitgesproken als de 'ie-è'. Eerst een ie, en daarna een è dus, in één lettergreep. Voorbeeld: fiebre (koorts)
 • Klinkers worden nooit heel lang of heel kort uitgesproken, meer ertussenin.
 • Meerdere klinkers na elkaar worden kort na elkaar uitgesproken. Zo wordt au uitgesproken als 'aoe' en ui als 'oei'. Het worden geen nieuwe klanken zoals het Nederlandse 'au'.
 • Houd er rekening mee dat klinkers nooit wegvallen, zoals wel gebeurd in het Engels of het Frans.

Klemtoon

De ligging van de klemtoon is afhankelijk van de eindletter van een woord.
 • Eindigt een woord op een klinker, -n of -s, dan ligt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep, tenzij er maar een lettergreep is.
 • Eindigt een woord op een medeklinker, behalve -n of -s, dan ligt de klemtoon op de laatste lettergreep.
In alle andere gevallen staat er een accentteken op de beklemtoonde klinker (bijv. lámpara (lamp), Córdoba).

Een combinatie van twee klinkers (waaronder een i, u of y) is een tweeklank en geldt voor de bepaling van de klemtoon als een enkele lettergreep. Soms is een accentteken nodig om een tweeklank te scheiden. Schrijft men dia, dan is dat een woord van één lettergreep, ongeveer met de uitspraak dja. De combinatie ia vormt immers een tweeklank. Door een accentteken op de i te zeten, dus día, geeft men aan dat de klemtoon op de i ligt: uitspraak die-a. De tweeklank is nu geen tweeklank meer, het woord heeft twee lettergrepen en de klemtoon ligt op de voorlaatste lettergreep. Het accentteken blijft echter nodig.

Een accentteken wordt soms ook gebruikt om homoniemen van elkaar te onderscheiden, bijvoorbeeld como (ik eet) en ¿Cómo? (wat?)

Dubbele medeklinkers

In het algemeen zijn er geen dubbele medeklinkers, bijvoorbeeld oficina, interesante. Uitzonderingen zijn 'll' en 'rr', die anders klinken dan 'l' en 'r', en 'cc' in woorden als accidente en acción, en 'nn', dat alleen voorkomt wanneer voorvoegsels die eindigen op -n geplaatst worden voor een woord dat begint met n- zoals in connotación.

Linkpartners


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Ingelogd (0)

Chat: Spaans Algemeen
Om een of andere stomme reden moet er een lange tekst staan in deze div wil de tekst wel goed worden weergegeven in IE. Heel vreemd.
Gast5561: Hallo, ik wil erg graag vloeiend spaans leren spreken. Hiervoor ben ik ook al eerder 2 maanden naar Spanje geweest voor een taalcursus. Ik vraag mij af of ik bij de Lesexpres cursus ook echt vloeiend spaans ga leren praten, of enkel mijn woordenschat verbeter. Heeft iemand de cursus al helemaal afgerond?
Suzanne: Moeilijk om je een goed antwoord te geven op je vraag. Ik kan alleen mijn eigen ervaring delen. Ik ben enorm blij dat ik deze cursus doe. Ik was in 2012 begonnen,, brak toen mijn rug en moest toen stoppen, maar nu ben ik in februari opnieuw begonnen
Suzanne: . Gelukkig heel veel onthouden en ben nu na twee maanden alweer bij les 10. Ik vind deze cursus heel erg boeiend en heb heel veel geleerd. Mijn advies zou zijn: gewoon proberen! Succes!
Lesexpres: Dank voor je reactie en feedback Suzanne.
Suzanne: Ik vind het echt een geweldige cursus
Frank: bij les 10 (beklemtoonde vorm persoonlijk voornaamwoord):tí in onjuist, moet ti zijn. Er is immers geen verwarring mogelijk met het bezittelijk voornaamwoord (tu).
Evi: er zit een fout in de oefeninf en toets van 2.1 woordenschat. in de oefening betekend '¿comó?' vertaald 'wat zegt u?'. In de toets word dit fout gerekend. er word aangegeven dat dit '¿comó dice?' hoort te zijn.
Lesexpres: Dag Frank en Evi, we gaan jullie meldingen bekijken en zullen dan reageren.
Jorgen: Hoe zeg je 'Het is opgelost' in het Spaans?
Jorgen: 'Es resuelto?'' of 'ha resuelto'?
Jorgen: Of 'ésta resuelto'?
Monique: oefening 4.1 zegt dat het steeds fout is maar ik weet 100% zeker dat het goed is, want ik typ het zo als het er ook staat.
Gast5493: ¿ Qué dice usted?
Gast5493: Es solucionado
Monique: ik blijf de fout houden ook al typ ik in una señora flaca, het systeem geeft hetzelfde aan.
Lesexpres: Dag Monique, je moet in die oefening alleen het gevraagde woord op de stippellijn invullen, het antwoord is 'flaca'.
Lesexpres: Dag Evi, het antwoord moet ¿cómo? zijn, zo staat het ook in de oefening. Cómo dice wordt ook goedgerekend. ¿comó dice?, hebben we verwijderd. Dank!
Roy: Hoe kan ik bij de oefeningen van les 19 zien als het om de eerste of tweede tijd van de imperfecto del subjuntivo gaat?
Suzanne: Ik begrijp niets van les 19.1 Oefenen. De ene keer is el(ser) fuese en de andere keer moet het antwoord fuera zijn De ene keer bij nosotros( estudiar) is het antwoord estudiásemos en de andere keer moet het antwoord estudiá
Suzanne: estudiáramos zijn. HELP!
Eric: Roy, Suzanne, beide vormen zijn goed en komen in de toets aan de orde. Bij de oefeningen even opschrijven welke antwoorden je hebt gegeven en bij de toets gewoon afstrepen welke vorm je al gebruikt hebt.
Suzanne: Dank je wel Eric, zo kan ik weer verder. Muchas gracias.
Eric: Geldt ook voor de herhalingsoefeningen van les 24
Suzanne: Geweldig., dan weet ik dat ook alvast. Top.
Roy: Dank je Eric.
Roy: Wel behoorlijk irritant
Debbie: Hoi, ik ben nieuw, gelijk al een vraag.. in de uitleg van de klanken moet een b als w worden uitgesproken behalve aan begin of eind van een woord of na een m of n.. dan moet la lavabo toch lavawo worden? in de oefening zeggen ze gewoon als een b maar dan snap ik de uitleg misschien niet helemaal?
Debbie: Lawawo zelfs? de v is namelijk ook hetzelfde
Roald: Hey Debbie, de V spreek je uit als een B, niet als een V. En dat een B als W word uitgesproken heb ik nog nooit meegemaakt. Als u het mij vraagt, spreekt u het uit als ''Lababo''. Alleen nu heb ik ook nog nooit van ''Lavavo'' gehoord :P
Roald: Excuses! Ik typ weer te snel zonder na te denken, Lavabo betekend natuurlijk Fontijntje.
Gast5462: Hey, Ja gek hè, maar je spreekt lababo uit inderdaad. En het betekent wasbak. Liefs
Debbie: Heet bedankt voor jullie antwoord. Het staat un de uitleg tekst van les 1.. Dat een B ook wel eens een W word... Vaag dan.. Anyway, bedankt!
Debbie: Heet = Heey
Ashley: ik kan niet naar les 6, ben je verplicht die te kopen? is die niet gratis?
Gast8894: Het omgekeerd vraagteken werkt niet bij mo
Gast8894: Het omgekeerd vraagteken werkt niet
Lesexpres: Dag gast 8894, de ¡, ¿ en ñ kun je ook maken door eerst een / te tikken en daarna een !, ? of n.
Graziella: aandachtspuntje : Les spaans 11.2 : het vliegtuig, de vertaling is verwisseld.
Lesexpres: Dank Graziella, we de oefening aangepast.
Graziella: Even een vraagje : les 11 Spaans : para en por worden beiden gebruikt voor 'door', maar als ik in de tekst lees zie ik meestal dat het gebruikt wordt voor 'voor'. Dit is me vrij onduidelijk.
Kristy: @Graziella: de basisbetekenis van para en por is inderdaad 'voor' in plaats van 'door'
Louis: Oefeningen moeilijker maken. Zoals oefening 6.1 kan men meestal maar uit 1 vervoegde vorm van het gevraagde werwoord kiezen. Men zou van het gevraagde werkwoord verschilde vervoegingen moeten weergeven
Graziella: even nog genieten... aan les 30 wordt vanzelf moeilijker...
Louis: Oefening 9.2 waarom Cuànto cuestan esos vaqueros en niet cuàntos?
Kristy: @Louis: Cuánto wordt alleen vervoegd als het direct betrekking heeft op een zelfst. naamwoord, zoals 'hoeveel kinderen heb je?' Maar in de vraag 'Hoeveel kost ...' dus nooit
Ronald: Hola buenas noches
Ronald: Hola buenas noches de nuevo
Jozef: Kan men na les 30 nog verder een cursus spaans volgen?
Ronald: Soy yo el unico quién estudia epañol
Ronald: español
Ronald: Adiós me voy
Gast5343: Hallo
Ronald: ¿por que no hay mi score?
Lesexpres: Dag Jozef, les 30 is de laatste les, er komen voorlopig geen nieuwe lessen bij.
Henk: op mijn tablet heb ik geen gesproken tekst, hoe kan dat ?
Ruurd: Ik heb de lessen afgerond. Veel geleerd, maar ik benieuwd of ik al die werkwoordsvormen kan onthouden.
Ann: @ruud, hoe lang deed je over alle lessen?
Johannes: Al 3 jaar Spaanse les gehad maar dit herhalen is heel nuttig want je vergeet toch weer een hoopHenk: wanneer wordt het woord schoolvakgebruikt
Henk: gebruikt voor la asignatura of el tema escolar
Laatste bericht: Vrijdag 29 December 2017, 11:56
toon speciale karakters

Vorderingen
1. Kim (les 30)
2. Hans (les 30)
3. Siny (les 30)
4. ARLETTE (les 30)
5. Erik (les 22)
6. Ramon (les 21)
7. Jan (les 18)
8. Ineke (les 18)
9. Theo (les 16)
10. Guy (les 14)

Doorzoek de pagina

Uitgelicht
Anja: Omdat ik in Spanje woon en mij verstaanbaar wil kunnen maken....

Nieuwe leden

Laatste score
1.QuirijnWoordjes5.182%
2.MartijnOefening5.275%
3.MartijnOefening5.178%
4.MartijnWoordjes5.3100%
5.MartijnWoordjes5.293%
6.MartijnWoordjes5.1100%
7.KarinaOefening6.1100%
8.CeesOefening4.792%
9.CeesOefening4.691%
10.CeesOefening4.5100%

Moderator


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.