Lesexpres Zweeds
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Zweeds | Forum | Chat | Leden | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 1

Welkom

Welkom bij de online cursus Zweeds. De cursus bestaat op dit moment uit 24 lessen. Klik hierboven op de lesnummers om de lessen te zien. Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Pas als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd. (Het filmpje is zonder geluid)

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.

Even niet online?
Bestel het Lesexpres Zweeds Boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Zweeds leerboek (Softcover, 17x24 cm) telt 200 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 29,95. Je kunt het eventueel ook op bol.com bestellen voor € 34,95. Klik op de foto van het boek voor een indruk.

De gratis lessen

De eerste 5 lessen van de cursus kun je gratis volgen. Het is wel zo dat je alle oefeningen bij een les moet maken voordat je door kunt naar de volgende les. Dus, als je begint, krijg je toegang t/m les 2. Zodra je alle oefeningen van les 1 en 2 hebt gemaakt, krijgt je gratis toegang tot les 3, enzovoort. Als je daar geen zin in hebt, kun je lessen inkopen. Dat kost € 1,25 per les die je inkoopt.

Vanaf 1 maart 2016 zijn de lessen vanaf les 6 betaald. Er wordt vanaf les 6 een vergoeding gevraagd van € 1,25 per les. Je kunt per les inkopen.

Colofon

Alle lesteksten, woordenschat en oefeningen van de cursus Zweeds zijn geschreven door Kristy Bemmelmans, in opdracht van Lesexpres. De teksten, woordenschat en oefeningen zijn eigendom van Lesexpres. Je mag niets van deze website overnemen zonder toestemming van Lesexpres.

Het Zweeds: Alfabet en uitspraak (1)

Het Zweeds heeft hetzelfde alfabet als het Nederlands, op de klinkers å, ä en ö na. Bij de klinkers hangt de uitspraak af van of deze kort of lang is. Als basisregel geldt dat een klinker kort is als hij wordt gevolgd door meer dan één medeklinker. Tevens is een klinker kort als deze gevolgd wordt door een j.

Bij de medeklinkers wordt een onderscheid gemaakt tussen stemhebbende en stemloze medeklinkers. Bij de stemhebbende medeklinkers worden de stembanden gebruikt om het geluid te maken, bij stemloze medeklinkers niet.

De stemloze medeklinkers zijn in principe hetzelfde als in het Nederlands, dit zijn namelijk de medeklinkers uit het ezelsbruggetje ’t kofschip: de t, k, f, s en p, maar met uitzondering van de ch. In beide talen is hier later de x aan toegevoegd.

klinkers
 kort of langvoorbeeldZweeds voorbeeld
akortkat (NL)katt (kat)
alangfather (EN)bra (goed)
ekortpen (NL)penna (pen)
elangbreed (NL)brev (brief)
eonbeklemtoondde (NL)pojke (jongen)
ikortniet (NL)flicka (meisje)
ilangbier (NL)bil (auto)
okortbloem (NL)blomma (bloem)
okortsok (NL) zie 1dotter (dochter)
olangboer (NL)bok (boek)
olangzoon (NL) zie 1son (zoon)
ukortdun (NL) zie 2hund (hond)
ulangduur (NL)hus (huis)
ykortfüllen (DU) zie 3nyckel (sleutel)
ylangfüllen DU) zie 3ny (nieuw)
åkortsok (NL)stång (stang)
ålangzoon (NL)båt (boot)
äkortbed (NL)häst (paard)
äkort (voor ‘r’)wel (NL)färg (kleur)
älangbed (NL) – langer aanhoudenträd (boom)
älang (voor ‘r’)flair (NL)bär (bes)
ökortöffnen (DU)höst (herfst)
ökort (voor ‘r’)oeuvre (FR) – korter aanhoudenbjörn (beer)
ölangzeur (NL)öga (oog)
ölang (voor ‘r’)oeuvre (FR)öra (oor)

Let op:
  1. De o-klank komt beperkt voor, namelijk in een aantal vaak gebruikte woorden en een aantal leenwoorden.
  2. Dit is slechts een benadering van de klank; deze zit eigenlijk meer tussen een oe- en eu-klank in.
  3. Dit is slechts een benadering van de klank; deze zit eigenlijk meer tussen een ie- en uu-klank in.
Voor de uitspraak van enkele medeklinkers is het van belang of de daaropvolgende klinker hard of zacht is. De harde klinkers zijn a, o, u en å, de zachte klinkers zijn e, i, y, ä en ö.

Medeklinkers
 voorbeeldZweeds voorbeeldAanvullende opmerking
bklubb (club)ook aan eind van een woord stemhebbend
csok (NL)centrum (centrum)voor e, i en y
ckat (NL)container (container)overige situaties
dstad (stad)ook aan eind van een woord stemhebbend
ffamilj (familie, gezin)
gjas (NL)Sverige (Zweden)voor zachte, beklemtoonde klinker
ggoal (EN)gata (straat)overige situaties
hhus (huis)
jjag (ik)
kmeisje (NL)kött (vlees)voor zachte klinker
kkat (NL)katt (kat)overige situaties / hard uitgesproken
lkall (koud)dunne l
mmorot (wortel)
nutan (zonder)
ppotatis (aardappel)hard uitgesproken
qsquash (courgette)
rros (roos)meer rollend dan de Nederlandse r
sstor (groot)scherper uitgesproken dan de Nederlandse s
tliten (klein)hard uitgesproken
vwel (NL)varm (warm)
wkiwi (kiwi)
xlax zalm
zzink (zink)scherper uitgesproken dan de Nederlandse z

Voor de medeklinkers p, k en t geldt verder dat ze een zogenaamde ‘aspiratie’ krijgen als ze voor een klinker staan. Ze worden dan gevolgd door een h-klank, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het woord "thin" in het Engels. De letters q, w en z komen erg weinig voor in het Zweeds.

De uitspraak van bepaalde combinaties van medeklinkers plus enkele uitzonderingsgevallen worden behandeld in les 3.  

Klemtoon

Het Zweeds is een erg ‘zangerige’ taal waarbij meerdere woorden in een zin kunnen worden beklemtoond. Daarnaast heeft het Zweeds twee manieren om een klemtoon te leggen: het zogenaamde acuut accent en het gravis accent. Het acuut accent komt overeen met wat wij in het Nederlands ook kennen: één lettergreep in een woord wordt beklemtoond. Het gravis accent is echter een dubbel accent, waarbij de stem lichtjes daalt aan het einde van het hoofdaccent, om weer omhoog te gaan voor het bijaccent.

Het is vrijwel onmogelijk om aan te geven wanneer welk accent wordt gebruikt, maar enkele hoofdregels zijn:
  • Als bij een woord dat bestaat uit meerdere lettergrepen de eerste lettergreep beklemtoond is, dan volgt meestal een gravis accent in een van de volgende lettergrepen.
  • Als bij een woord dat bestaat uit meerdere lettergrepen de eerste lettergreep echter niet beklemtoond is, dan heeft het woord in principe maar één klemtoon (het acuut accent).
  • Werkwoorden met de uitgang ‘-er’ in de tegenwoordige tijd krijgen in die vorm een acuut accent. Dit geldt echter alleen als ze niet zijn samengesteld.

Germaanse taal

Het Zweeds behoort tot de Germaanse talen, net als het Nederlands. Veel Zweedse woorden lijken dus redelijk op de Nederlandse versie, zoals je al hebt kunnen zien bij de voorbeelden die bij de uitspraak zijn gegeven. Daarnaast zijn er veel leenwoorden overgenomen uit het Duits, Frans en Engels.

De Zweedse grammatica is over het algemeen vrij eenvoudig, net als dat van de overige Noord-Germaanse ofwel Scandinavische talen (Deens, Noors, IJslands en Faeröers), waarbij nog een splitsing kan worden gemaakt tussen het Zweeds, Deens en Noors (vasteland) en het IJslands en Faeröers (eiland).

Een van de belangrijkste kenmerken van de Scandinavische talen is dat het bepaald lidwoord (de, het) àchter het zelfstandig naamwoord wordt geplakt. Een specifiek kenmerk van de vasteland-Scandinavische talen is verder dat er bij de werkwoorden maar één vorm voor alle personen is (per tijd). Een specifiek kenmerk van de eiland-Scandinavische talen is dat een systeem van naamvallen wordt gebruikt, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Duits.

Hoewel vooral de vasteland-Scandinavische talen behoorlijk op elkaar lijken qua zowel grammatica en woordenschat, zitten er behoorlijke verschillen in de uitspraak en verstaan de Scandinaviërs elkaar maar moeilijk. Het Fins is trouwens een geheel aparte taal, maar in Finland is het Zweeds naast het Fins wel een officiële taal.

Linkpartners


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Ingelogd (0)

Chat: Zweeds Algemeen
Om een of andere stomme reden moet er een lange tekst staan in deze div wil de tekst wel goed worden weergegeven in IE. Heel vreemd.
Gast5411: Als ik het boek koop, hoe werken de lessen dan online, moet je dan nog een keer betalen ?
Lesexpres: Dag gast 5411, als je het boek koopt, dan zijn de online lessen niet gratis. De inhoud van beide producten is wel gelijk, maar we verkopen het als 2 aparte producten, omdat daar ontwikkelkosten aan verbonden zijn.
Lesexpres: Voordeel van de online lessen is dat je ze niet allemaal tegelijk hoeft in te kopen, ook kan je de uitspraak horen. Verder zijn de online lessen meer actueel, omdat we die makkelijk online kunnen updaten.
Kristy: @Rikie: Dit wordt uitgelegd in les 13. De term 'passief deelwoord' was wellicht beter geweest (ipv 'verleden deelwoord')
Linda: Wat is het verschil tussen nästa en följande?
Bea: volgens mij weet niemand dat ha ha
Kristy: Nästa/Följande is volgens mij te vergelijken met het Engelse Following/Next
Claire: Omdat ik een langere tijd wegens ziekte uit de roulatie ben geweest kon ik niet verder met de
Claire: zweedse cursus.In augustus kan ik de cursus weer oppakken. Wat ik zeker zal doen.
Bea: sällskaplig
Jessica: een warme maaltijd wordt hier aangeduiid als en middag, dit kan toch ook dagens zijn?
Jessica: of wordt met dagens de lunch bedoeld?
Kristy: @Jessica: volgens mij is dagens meer de dagschotel
Kristy: Bij de oefeningen is het in principe de bedoeling de woorden te gebruiken die je in de woordenlijst/les hebt geleerd
Amanda: Leukste Zweedse woord tot nu toe: glasögon (bril) :D
Heiko: Dagens is inderdaad de dagschotel. In bijna elk lunchrestaurant (en daar zijn er nogal wat van in Zweden) wordt elke dag een andere 'dagen lunch' geserveerd
Marit: Ik ben nu halverwege les 4, het vertalen van de woorden is in de meeste gevallen geen enkel probleem... maar ik blijf maar steeds fouten maken met en/ett
Marit: ik las dat je dat vanzelf ook wel gaat 'voelen' welke het moet zijn, hoe zit dat bij jullie?
Jan: Geen Zweed die je gaat slaan als je je vergist. Hier hebben we ook mensen die 'de station' zeggen. Het is net zo makkelijk of moeilijk als mannelijk of vrouwelijk in het Duits of Frans. Stampen dus.
Gast2723: ga er van uit dat de meeste woorden "en" woorden zijn maar helpt het als ik de 'en' of de 'ett' achter het woord zet, meestal hoor of je voel je het dan beter
Ann: Wij wonen sinds 1 maart 2017 in het mooie Zweden, al die cursussen zijn al goed van pas gekomen, het is fijn als je je op je gemak voelt om een gesprek aan te gaan
Priscilla: hoe leer het spreken. Vindt het zeggen van woorden in het zweeds toch wel lastig. Vaak vernederlands ik ze
Bea: äntligen les 24
Bea: in les 20 bij woordenschat staat att orka vertaling aankunnen de energie hebben in staat zijn klopt dit wel.
Bea: bij mijn translate is het haasten
Kristy: @Bea: een woord heeft meestal meerdere betekenissen, maar att orka ken ik niet in de betekenis van zich haasten. Ale je erop googelt kom je de verschillende woordenboeken online tegen met hun vertaling van dit woord.
Bea: tack för ditt svar
Annemiek: Waarom worden niet alle woorden voorgesproken?
Louis: De norm gaat langzaam omlaag. Als ik na een tijd terug wil beginnen, kan ik deze dan terug zetten?
Kristy: @Louis: dit kun je onderaan bij je profiel aanpassen
Marja: In les 7 wordt alleen de eerste zin van het verhaalt je over het uit eten gaan voorgesproken, de rest van de zinnen geeft helaas geen geluid...
Ciska: om de een of andere reden heb ik vandaag geen geluid bij de oefeningen. Ook niet als ik op een blauw woordje klik, ik hoor nergens de uitspraak... wat kan ik doen?
Marianne: Marianne, les 17, woordenschat, wordt volgens mij het woord vägg verkeerd uitgesproken.
Marianne: Sorry en väg!
Marianne: woordenschat17.3, de onderste
Gast5031: Zitten er ook audiobestanden bij het boek?
Kristy: @Marianne: de uitspraak komt volgens mij van google translate, dus die is niet aan te passen in deze cursus
Kristy: @Ciska: het werkt soms niet goed via internet explorer, via chrome zou het wel goed moeten gaan
Gast3457: Godscalcus
Gast3457: Annougo
Claire: f
Claire: ór att-d
Claire: d
Claire: för att- därfor att
Claire: en eftersom is de betekenis van omdat. wanneer gebruikt men deze woorden?
Gast8677: hej
Arthur: Goedenavond allen. Ik heb vandaag de stoute/moedige schoenen aangedaan en begonnen met deze cursus. Leuk om te doen!
Marianne: Woordenschat 18.3 Ik vul tot 3 keer toe dubbelt in, als goed antwoord van dubbel.Er word gesuggereerd dat ik dubbel intik, pas de vierde keer wordt het goed gerekend.
Marianne: wordt
Bea: hej Arthur välkommen
Marianne: 19.4 moet volgens mij op wie zijn i.p.v. waarop
Arthur: Hej Bea, tag, gaat best goed, leuke taal
Edwin: Ik heb zojuist het boek Lesexpres Zweeds besteld via bol.com. Kan ik in dat geval ook de online oefeningen doen tot en met les 24?
Arthur: Les fyra inmiddels, ik vind het steeds leuker, blijvertje dit!
Bea: goed bezig Arthur
Arthur: Hej Bea, les 24 al! Knap hoor!
Edwin: Ik heb het boek vandaag maar teruggestuurd. Krijg geen toegang tot online lesmateriaal (er wordt niet gereageerd via chat en email). Vind het ook maar saaie materie aangezien er bijna geen leestukjes in het boek voorkomen. Wat ik wel erg leuk vind is de manier van online oefenen.
Erik: Gebruikersvriendelijk algoritme. Goed werk!
Stephan: Hallo allemaal. Kan ik iets vragen?
Stephan: oh, het is zlojuist opgelost
Arthur: Ik heb het boek zojuist besteld, niet voor de woordenschat maar vooral om de grammatica te kunnen bestuderen, online vind ik dat erg lastig.
Astrid: Even een vraagje tussendoor. Hebben jullie ook in het begin gehad bij les 4 en 5 dat het je bijna onmogelijk lijkt het allemaal te begrijpen, alle verschillende groepen ?Bedankt vast!
Bea: komt vanzelf allemaal goed
Astrid: Dankje Bea, ik vind het erg leuk om de taal te leren.
Laatste bericht: Zondag 22 April 2018, 19:33
toon speciale karakters

Vorderingen
1. Bea (les 24)
2. Henk (les 24)
3. Henk (les 24)
4. Els (les 21)
5. Brenda (les 20)
6. Ruth (les 19)
7. Kathy (les 17)
8. Gemma (les 16)
9. Linneke (les 15)
10. Pippi (les 14)

Doorzoek de pagina

Uitgelicht
Jisha: Ben altijd erg geïnteresseerd geweest in Scandinavië en de bijbehorende talen. Kijk veel Zweedse f...

Nieuwe leden

Laatste score
1.DirkOefening21.2100%
2.ChristianWoordjes1.1100%
3.JudithOefening13.682%
4.DirkOefening21.1100%
5.JudithOefening13.591%
6.JudithWoordjes13.387%
7.KathyWoordjes17.580%
8.LeonardWoordjes1.1100%
9.MarcelOefening2.582%
10.NadiaWoordjes3.1100%

Moderator


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.