Lesexpres Zweeds
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Zweeds | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 1

Welkom

Welkom bij de online cursus Zweeds. De cursus bestaat op dit moment uit 24 lessen. Klik hierboven op de lesnummers om de lessen te zien. Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Pas als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd. (Het filmpje is zonder geluid)

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.

Even niet online?
Bestel het Lesexpres Zweeds Boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Zweeds leerboek (Softcover, 17x24 cm) telt 200 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 29,95. Je kunt het eventueel ook op bol.com bestellen voor € 34,95. Klik op de foto van het boek voor een indruk.

De gratis lessen

De eerste 5 lessen van de cursus kun je gratis volgen. Het is wel zo dat je alle oefeningen bij een les moet maken voordat je door kunt naar de volgende les. Dus, als je begint, krijg je toegang t/m les 2. Zodra je alle oefeningen van les 1 en 2 hebt gemaakt, krijgt je gratis toegang tot les 3, enzovoort. Als je daar geen zin in hebt, kun je lessen inkopen. Dat kost € 1,25 per les die je inkoopt.

Vanaf 1 maart 2016 zijn de lessen vanaf les 6 betaald. Er wordt vanaf les 6 een vergoeding gevraagd van € 1,25 per les. Je kunt per les inkopen.

Colofon

Alle lesteksten, woordenschat en oefeningen van de cursus Zweeds zijn geschreven door Kristy Bemmelmans, in opdracht van Lesexpres. De teksten, woordenschat en oefeningen zijn eigendom van Lesexpres. Je mag niets van deze website overnemen zonder toestemming van Lesexpres.

Het Zweeds: Alfabet en uitspraak (1)

Het Zweeds heeft hetzelfde alfabet als het Nederlands, op de klinkers å, ä en ö na. Bij de klinkers hangt de uitspraak af van of deze kort of lang is. Als basisregel geldt dat een klinker kort is als hij wordt gevolgd door meer dan één medeklinker. Tevens is een klinker kort als deze gevolgd wordt door een j.

Bij de medeklinkers wordt een onderscheid gemaakt tussen stemhebbende en stemloze medeklinkers. Bij de stemhebbende medeklinkers worden de stembanden gebruikt om het geluid te maken, bij stemloze medeklinkers niet.

De stemloze medeklinkers zijn in principe hetzelfde als in het Nederlands, dit zijn namelijk de medeklinkers uit het ezelsbruggetje ’t kofschip: de t, k, f, s en p, maar met uitzondering van de ch. In beide talen is hier later de x aan toegevoegd.

klinkers
 kort of langvoorbeeldZweeds voorbeeld
akortkat (NL)katt (kat)
alangfather (EN)bra (goed)
ekortpen (NL)penna (pen)
elangbreed (NL)brev (brief)
eonbeklemtoondde (NL)pojke (jongen)
ikortniet (NL)flicka (meisje)
ilangbier (NL)bil (auto)
okortbloem (NL)blomma (bloem)
okortsok (NL) zie 1dotter (dochter)
olangboer (NL)bok (boek)
olangzoon (NL) zie 1son (zoon)
ukortdun (NL) zie 2hund (hond)
ulangduur (NL)hus (huis)
ykortfüllen (DU) zie 3nyckel (sleutel)
ylangfüllen DU) zie 3ny (nieuw)
åkortsok (NL)stång (stang)
ålangzoon (NL)båt (boot)
äkortbed (NL)häst (paard)
äkort (voor ‘r’)wel (NL)färg (kleur)
älangbed (NL) – langer aanhoudenträd (boom)
älang (voor ‘r’)flair (NL)bär (bes)
ökortöffnen (DU)höst (herfst)
ökort (voor ‘r’)oeuvre (FR) – korter aanhoudenbjörn (beer)
ölangzeur (NL)öga (oog)
ölang (voor ‘r’)oeuvre (FR)öra (oor)

Let op:
  1. De o-klank komt beperkt voor, namelijk in een aantal vaak gebruikte woorden en een aantal leenwoorden.
  2. Dit is slechts een benadering van de klank; deze zit eigenlijk meer tussen een oe- en eu-klank in.
  3. Dit is slechts een benadering van de klank; deze zit eigenlijk meer tussen een ie- en uu-klank in.
Voor de uitspraak van enkele medeklinkers is het van belang of de daaropvolgende klinker hard of zacht is. De harde klinkers zijn a, o, u en å, de zachte klinkers zijn e, i, y, ä en ö.

Medeklinkers
 voorbeeldZweeds voorbeeldAanvullende opmerking
bklubb (club)ook aan eind van een woord stemhebbend
csok (NL)centrum (centrum)voor e, i en y
ckat (NL)container (container)overige situaties
dstad (stad)ook aan eind van een woord stemhebbend
ffamilj (familie, gezin)
gjas (NL)Sverige (Zweden)voor zachte, beklemtoonde klinker
ggoal (EN)gata (straat)overige situaties
hhus (huis)
jjag (ik)
kmeisje (NL)kött (vlees)voor zachte klinker
kkat (NL)katt (kat)overige situaties / hard uitgesproken
lkall (koud)dunne l
mmorot (wortel)
nutan (zonder)
ppotatis (aardappel)hard uitgesproken
qsquash (courgette)
rros (roos)meer rollend dan de Nederlandse r
sstor (groot)scherper uitgesproken dan de Nederlandse s
tliten (klein)hard uitgesproken
vwel (NL)varm (warm)
wkiwi (kiwi)
xlax zalm
zzink (zink)scherper uitgesproken dan de Nederlandse z

Voor de medeklinkers p, k en t geldt verder dat ze een zogenaamde ‘aspiratie’ krijgen als ze voor een klinker staan. Ze worden dan gevolgd door een h-klank, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het woord "thin" in het Engels. De letters q, w en z komen erg weinig voor in het Zweeds.

De uitspraak van bepaalde combinaties van medeklinkers plus enkele uitzonderingsgevallen worden behandeld in les 3.  

Klemtoon

Het Zweeds is een erg ‘zangerige’ taal waarbij meerdere woorden in een zin kunnen worden beklemtoond. Daarnaast heeft het Zweeds twee manieren om een klemtoon te leggen: het zogenaamde acuut accent en het gravis accent. Het acuut accent komt overeen met wat wij in het Nederlands ook kennen: één lettergreep in een woord wordt beklemtoond. Het gravis accent is echter een dubbel accent, waarbij de stem lichtjes daalt aan het einde van het hoofdaccent, om weer omhoog te gaan voor het bijaccent.

Het is vrijwel onmogelijk om aan te geven wanneer welk accent wordt gebruikt, maar enkele hoofdregels zijn:
  • Als bij een woord dat bestaat uit meerdere lettergrepen de eerste lettergreep beklemtoond is, dan volgt meestal een gravis accent in een van de volgende lettergrepen.
  • Als bij een woord dat bestaat uit meerdere lettergrepen de eerste lettergreep echter niet beklemtoond is, dan heeft het woord in principe maar één klemtoon (het acuut accent).
  • Werkwoorden met de uitgang ‘-er’ in de tegenwoordige tijd krijgen in die vorm een acuut accent. Dit geldt echter alleen als ze niet zijn samengesteld.

Germaanse taal

Het Zweeds behoort tot de Germaanse talen, net als het Nederlands. Veel Zweedse woorden lijken dus redelijk op de Nederlandse versie, zoals je al hebt kunnen zien bij de voorbeelden die bij de uitspraak zijn gegeven. Daarnaast zijn er veel leenwoorden overgenomen uit het Duits, Frans en Engels.

De Zweedse grammatica is over het algemeen vrij eenvoudig, net als dat van de overige Noord-Germaanse ofwel Scandinavische talen (Deens, Noors, IJslands en Faeröers), waarbij nog een splitsing kan worden gemaakt tussen het Zweeds, Deens en Noors (vasteland) en het IJslands en Faeröers (eiland).

Een van de belangrijkste kenmerken van de Scandinavische talen is dat het bepaald lidwoord (de, het) àchter het zelfstandig naamwoord wordt geplakt. Een specifiek kenmerk van de vasteland-Scandinavische talen is verder dat er bij de werkwoorden maar één vorm voor alle personen is (per tijd). Een specifiek kenmerk van de eiland-Scandinavische talen is dat een systeem van naamvallen wordt gebruikt, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Duits.

Hoewel vooral de vasteland-Scandinavische talen behoorlijk op elkaar lijken qua zowel grammatica en woordenschat, zitten er behoorlijke verschillen in de uitspraak en verstaan de Scandinaviërs elkaar maar moeilijk. Het Fins is trouwens een geheel aparte taal, maar in Finland is het Zweeds naast het Fins wel een officiële taal.

Linkpartners


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.