Lesexpres Portugees
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Portugees | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Lição 1: Bem Vindo!

Welkom

Bem Vindo! Welkom bij de interactieve cursus Portugees. De cursus bestaat uit een aantal lessen (klik bovenaan op de lesnummers). Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd.

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.

Even niet online? Bestel Lesexpres Portugees, het boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Portugees cursusboek (Softcover, 17x24 cm) telt ruim 150 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 24,95. Eventueel kun je het ook op bol.com bestellen voor € 29,95.

De kosten van deze cursus

Om de kosten hoef je het niet te laten. De eerste vijf lessen zijn sowieso gratis. Je kunt dus vrijblijvend kennismaken met de cursus en vind je het niks, dan zijn er geen verplichtingen. Mocht je daarna niet kunnen wachten om door te gaan, dan kun je voor € 1,25 per les een les inkopen met IDEAL, PAYPAL of door zelf op een andere manier geld over te maken. Je bepaalt zelf hoeveel lessen je inkoopt. Dat kan er 1 zijn, dat kunnen er ook 20 zijn. Heb je eenmaal lessen ingekocht, dan heb je altijd (zolang de website bestaat) toegang tot die les en de oefeningen die er bij horen.

Inleiding tot het Portugees

Het Portugees is één van de wereldtalen. Oorspronkelijk werd het slechts gesproken door een handjevol Portugezen. Maar, door de ontdekkingsreizen en kolonisatiedrift van de afgelopen eeuwen, heeft het zijn weg gevonden naar Afrika, Zuid-Amerika en zelfs Azië. Tegenwoordig is Brazilië, van oorsprong een Portugese kolonie, aan het uitgroeien tot een belangrijke wereldmacht.

Het Portugees is een Romaanse taal en lijkt daardoor veel op het Frans, Spaans en Italiaans. Als je affiniteit hebt met die talen, dan zal je het Portugees snel oppakken.

Spelling van het Portugees: Novo Acordo Ortográfico

In het Nederlands verandert de spelling nogal eens. Voor 1934 schreven we nog 'Zoo vangt den mensch een visch.'. We herinneren ons vast ook nog de verhitte 'pannenkoeken' discussies toen we in 1996 de laatste hervorming doorvoerden. De hervorming van 2006 is aan velen van ons voorbij gegaan.

In Portugal gaat het er in dit opzicht net zo verhit aan toe. De eerste grote taalhervorming vond plaats in 1911. De nieuwste hervorming werd akkoord bevonden in 1990. De nieuwe regels in dit akkoord leidden tot veel ophef en zijn uiteindelijk pas in 2009 gedeeltelijk doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2015 zijn ze definitief van kracht. Deze cursus gaat dan ook uit van deze nieuwe regels.

Onderscheid tussen Portugees en Braziliaans

Dan is er het veel besproken onderscheid tussen Portugees en Braziliaans. Portugees wordt in veel landen op de wereld gesproken, telkens net op een andere manier. De twee belangrijkste varianten zijn het Portugees gesproken in Portugal en het Portugees gesproken in Brazilië, het Braziliaans. In de cursus gaan we in beginsel uit van het Portugees gesproken in Portugal. We geven daar waar relevant ook aan hoe het Braziliaans afwijkt van het Portugees. Helaas heeft de robotstem die op deze website de woorden uitspreekt een wat Braziliaans accent.

Speciale karakters en het toetsenbord

In het Portugees komen de nodige accenten op klinkers voor. Bij het maken van de oefeningen op deze website hebben we voor de meeste speciale tekens knopjes bijgevoegd. Mocht je hier geen gebruik van maken, dan kun je er op de volgende manier voor zorgen dat je altijd speciale tekens kunt maken:

Op een computer met Windows: Zorg er voor dat op je PC je toetsenbord staat ingesteld op 'United States / International' (Ned: 'Verenigde Staten / Internationaal'). Meestal staat er onderin je scherm (taakbalk) een 'toetsenbord' ikoontje waar je op kunt klikken.

Heb je dit correct ingesteld, dan maak je een accent door bijv. eerst een ` teken te tikken en daarna een klinker. Tik bijv. eerst een ` en daarna een i, als je de klinker ì nodig hebt. Of eerst een ' en daarna een e om een é te maken. Tik eerst een ~ en daarna een a om de ã te maken, een ' en een c om de ç te maken, ^ + e geeft een ê, et cetera.. et cetera..

Op de Mac (Mac OX 10) hou je simpelweg een a, o, e et cetera wat langer ingedrukt totdat er een lijstje komt met symbolen waar je uit kunt kiezen.

Uitspraak van medeklinkers (consuantes)

Het vervolg van deze les staat in het teken van de uitspraak. Als het goed is (het werkt namelijk niet altijd) kun je op een woord klikken en hoor je de uitspraak. Klik maar eens hier: Bem vindo! Als het werkt, raden we je aan dit veel te doen om zo de uitspraak onder de knie te krijgen. In dat geval kun je wat mij betreft het onderstaande overslaan en meteen door naar les 2. Heb je wel interesse in de regels? Lees dan even door.

bAls in het Nederlands
cIndien voor e of i: dan als 's', anders: als 'k'
çAls de Nederlandse 's'
dAls in het Nederlands
fAls in het Nederlands
gIndien voor e of i: dan als de 'zj' klank in bijv. 'giraf', anders: als de 'g' in het Engelse 'good'. gua als 'g-oe-à', gue als 'g-oe-è' en gui = 'gie' met de 'g' van 'good'.
hWordt niet uitgesproken
jAls de 'zj' klank in bijv. 'giraf'
kVergelijkbaar met het Nederlands.
lVergelijkbaar met het Nederlands.
mAan het begin van een lettergreep: als het Nederlands
Aan het eind: als de 'ng' in 'bang'
nAan het begin van een lettergreep: als het Nederlands
Aan het eind: als de 'ng' in 'bang'
pAls in het Nederlands
q Als de Nederlandse k. qua als 'kwà', quo als 'kwo', que als en qui als kie.
r Aan het begin van een woord of voorafgegaan door een medeklinker of een dubbele rr: als een rollende 'r' of 'huig r' (zachte 'ch'). Anders: vergelijkbaar met de Nederlandse, zachte 'r'
sTussen twee klinkers: als een 'z', aan het begin van een lettergreep of een dubbele ss: als een harde 's'. Aan het eind van een lettergreep waarbij de volgende letter een b, d, g, l, m, n, r, v of z is: als de 'zj' in 'giraf'. Aan het eind van een lettergreep w aarbij volgende letter een c, f, p of t is: als een 'sj' klank.
tAls in het Nederlands
vZachter dan het Nederlands, richting 'w'
wVergelijkbaar met het Nederlands.
xAan het begin van een woord: als 'ch', Aan het eind van een woord: als 'ks'.
Anders zeer uiteenlopend: 'ks' in táxi, 'z' in exame, 's' in máximo, 'sj' in Mexico
zAan het eind van een woord: als 'ch', Anders: als 'z'

chAls de 'sj' in 'sjaal'
ssAls de Nederlandse 's'
nhAls de 'nj' in 'oranje'
lhVergelijkbaar met de 'l' gevolgd door 'j'
rrRollende 'r', of 'huig r'

Uitspraak van medeklinker combinaties

Hiernaast zie je een overzicht van combinaties van medeklinkers. Verder komen er geen combinaties voor, dus ook geen dubbel l, dubbel d, dubbel p, et cetera.

Klinkers

basis klinkers - Het Portugees kent veel klinkerklanken die worden gevormd door veel verschillende accenten op de klinkers. De basis klinkers zijn

a Als de Nederlandse 'aa' in 'haar', aan het eind van een woord als 'uh'. à, á als 'aa' in ' haar', ã als 'uh'
o Als de Nederlandse 'o' in 'bot', soms ook als 'oo'. Aan het eind van een woord als 'oe'. ó als 'bot', ô, ou als 'boot'
e Als de Nederlandse 'e' in 'ben', soms als 'ee' (louredo), soms als 'ie' (teatro). Aan het eind van een woord als 'ah', Als een woord begint met 'es' dan wordt de 'e' niet uitgesproken. è, é als 'pet', 'ê' als 'ben', e
i Als de Nederlandse 'ie'
uAls de Nederlandse 'oe'
yAls de Nederlandse 'ie'

Als een accent op de klinker wordt geplaatst, ligt ook de klemtoon op die lettergreep. Verder wordt de klank van de klinker iets anders:
  • á, ó, í, é, ú - klank vergelijkbaar, klemtoon op lettergreep
  • â, ô, ê - verandert de klank. â als iets tussen 'uh' en 'è', ô als 'oo' in 'boot', ê als 'ee'
  • ü - alleen taalkundige functie om aan te geven dat de u wordt uitgesproken na de g of q
  • à - taalkundig functie om aan te geven dat voorzetsel a en persoonlijk voornaamwoord a zijn samengetrokken
nasale klinkers
am, an, ãAls 'aoeng'
om, on, õAls 'ong'
em, enAls 'eng'
im, inAls 'ieng'
um, unAls 'oeng'
nasale klinkers - Bijzonder in het Portugees zijn de nasale klinkers. Deze zijn te vergelijken met de nederlandse 'ng' in woorden als 'bang', 'long', et cetera. Deze worden op verschillende manieren geschreven, met een accent of door een m of n achter de klinker te plakken.

Enkele klinker combinaties

Als klinkers direct na elkaar komen, worden ze na elkaar uitgesproken, zoals hierboven vermeld. Er zijn dus geen nieuwe klanken die ontstaan als je twee klinkers in combinatie gebruikt, zoals dat wel in het Nederlands is met bijv. de 'eu', 'oe', et cetera. In het Portugees dus gewoon de klinkers na elkaar uitspreken. Onderstaande combinaties hebben wel een aparte uitspraak.
klinker combinaties
eiVergelijkbaar met het Nederlands
auVergelijkbaar met het Nederlands
ouAls 'oo'
ãoAls 'aung'
ãeAls 'aing'
õeAls 'oing'

Links

Deze pagina wordt vermeld op de volgende pagina's, die wij van harte aanbevelen:
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.